Publicat: Feb. 3, 2017


Enric Ferrer Busquets, tècnic afinador de pianos, ha portat a terme en relació amb el tema del piano, la seva mecànica, la seva evolució, les seves característiques tècniques i sonores i altres temes relacionats, conferències, seminaris, col·loquis, etc.; en diversos centres pedagògics com Conservatoris, Universitats, Escoles de Música, etc. En aquest aspecte, cal ressaltar les realitzades en la Universitat de Barcelona, ​​diverses de les quals han estat publicades per la mateixa Universitat. Per exemple, TECNOLOGIA I CREACIÓ MUSICAL (ISBN 978-84-9743-655-7), coordinat pel catedràtic de la Facultat de Geografia i Història Xosé Aviñoa, en la qual es pot llegir la seva conferència / seminari "LA TÈCNICA DE LA CONSTRUCCIÓ I LA AFINACIÓ DEL PIANO EN RELACIÓ AMB LES SEVES POSSIBILITATS DREATIVAS I INTERPRETATIVES ".

 Així mateix, en la publicació PROCEDIMENTS TECNOLÒGICS I CREACIÓ SONORA (ISBN 978-84-608-3842-5), coordinada pel ja esmentat Catedràtic de la Universitat de Barcelona Xosé Aviñoa, aquest cop en col·laboració amb Marta Vidán, en la qual es troba inclosa la l'escrit d'Enric Ferrer Busquets "CONTINGUT, CONTINENT, Divagació sobre el fet creatiu".