Publicat: Feb. 3, 2017


Recentment es va dur a terme una reparació sobre les molles de repetició en un Yamaha M1J propietat d'un excel·lent pianista.

Es va procedir al desmuntatge dels 88 martells de la maquinària, i posteriorment, a la fixació a la forquilla d'un nou suport de molla.

Abans del muntatge, es va efectuar un ajust de precisió a les molles de repetició de tal manera que el piano va recuperar la pulsació original. Un cop la màquina muntada es va dur a terme un reglatge de precisió en màquina, teclat i pedals, així com afinació i harmonització.